Why The Diet Everyone Talks About

This is the opposite of the Fat-Fad diets – this is not a quick fix but an introduction into a whole new lifestyle. A lifestyle that will teach you to eat healthy, improve your health and as a bonus – you will shed kilo’s.

You actually lose weight while you eat. This is not a starvation diet at all. What amazes people is the fact that should you try to eat less than the recommended portions – you will actually gain weight. This is the true eat yourself thin diet!

The Diet Everyone Talks About is a carbohydrate-controlled lifestyle program that was designed by pharmacist Gert Coetzee in 1989. Its objective is to stimulate the body’s metabolism to ensure that the body burns excess fat rather than storing it. This is why people on The Diet Everyone Talks About not only lose weight, but also experience no hunger pangs while doing so! The food that dieters can eat is not only scrumptious and easy to prepare, but is also ordinary food that can be bought anywhere.

ADVANTAGES

1. PROFESSIONAL

Available at pharmacies, clinics, and beauty salons!
Only well-trained diet personnel that are in possession of a valid diploma, are offering the diet.


2. SCIENTIFIC

The best combination between the Medical world and Dietetics.
The best combination of Medicine and Food kinds.
This is therefore a One-Stop–Diet!
You only eat food your body has a natural need for, therefore very easy.
Absolutely safe and harmless.
This is an easy health program.
You enjoy what you eat.
You will not become hungry.

At the end of the PROGRAM, we determine scientifically the amount of fattening food your body can digest. Because you know the kinds of food, as well as the amount thereof responsible for fattening you, you will never gain fat again – if you stay between those guidelines.

3. PERSONAL CIRCUMSTANCES

We adapt the PROGRAM to a variety of careers: office worker, traveler, factory worker, businessperson, secretary, athlete, etc.
We build a personal relationship with you as a person: We are involved with you – we take you by the hand AND WALK ALL THE WAY WITH YOU!
This is a 10-week period leading to your personal, permanent solution. We do succeed because we teach you in 10 weeks to think differently about food.  In case you transgress, we are always there rendering the necessary support, together with actions of correction.  No continual weighing of food.

4. LONG TERM RESULTS

We adapt the diet to your personal lifestyle, therefore it will apply to a permanent, lifelong solution against obesity.
It now becomes a positive weight control!  A survey done with patients a year after they completed the DIET PROGRAMshowed that 94% had lost more weight, or gained not more than 3 kg!

Hoekom “Die Dieet Waarvan Almal Praat”?

Hierdie is die teenoorgestelde van die “Fat-Fad”-diete – dit is nie ‘n “quick fix” nie, maar bekendstelling aan ‘n nuwe leefstyl. ‘n Leefstyl wat jou leer om gesond te eet, jou gesondheid te verbeter en as ‘n bonus verloor jy kilo’s.

Jy verloor gewig terwyl jy eet. Dit is nie ‘n uithonger dieet nie. Wat mense verbaas is die feit dat wanneer jy probeer om minder as die voorgeskrewe porsies te eet – jy eintlik gewig optel. Hierdie is ‘n ware eet jouself maer dieet!

Die Dieet Waarvan Almal Praat is ‘n koolhidraat-beheerde leefstyl program deur broers Gert en Josef Coetzee in 1989 ontwikkel het. Die grootste oogmerk is om die liggaam se metabolisme te stimuleer sodat die liggaam oortollige vette verbrand eerder as om dit te stoor, maar dit is NIE ‘n lae-kilojoule of uithonger dieet nie. Dit is waarom die mense wat op Die Dieet Waarvan Almal Praat is, nie net gewig verloor nie, maar ook geen hongerpyne ervaar nie! Die kos is nie net maklik om gaar te maak en heerlik om te eet nie, maar ook gewone kos wat enige plek gekoop kan word.

VOORDELE

1. PROFESSIONEEL
Beskikbaar by apteke, klinieke en skoonheidsalonne!
Slegs goed opgeleide dieetpersoneel wat geldige diplomas besit, word gebruik.
Kwaliteit ondersteuning. Ons gee om vir jou!
.
2. WETENSKAPLIK
Beste kombinasie tussen die Mediese- en Dieetkunde wêreld.
Beste kombinasie tussen Medisyne & Kossoorte.
Dit is ‘n Een-stop-dieet.
Jy eet waarvoor jou liggaam ‘n natuurlike behoefte het, dit is maklik.
Absoluut veilig en skadeloos.
‘n Maklike gesondheidsprogram.
Jy eet lekker.
Jy word nie honger nie.

Aan die einde van die PROGRAM bepaal ons wetenskaplik hoeveel vetmakende kosse jou liggaam kan verwerk. Omdat jy weet watter kossoorte, en hoeveel daarvan jou vet maak, sal jy nooit weer oorgewig word as jy binne daardie riglyne bly nie.

3. PERSOONLIKE OMSTANDIGHEDE
Ons pas die Program aan volgens ‘n verskeidenheid beroepe: Kantoorwerker, Reisiger, Fabriekswerker, Sakepersoon, Sekretaresse, Atleet, ens.
Ons bou ‘n verhouding met jou op as mens: Ons is betrokke by jou – ons vat jou hand, EN LOOP DIE PAD SAAM MET JOU!

Hierdie is 10 weke na jou permanente oplossing. Ons is suksesvol, omdat ons jou anders oor kos leer dink. Wanneer jy oortree, is ons daar met ondersteunende hulp en met regstellende aksies. Geen geweeg van kos nie.

4. LANGTERMYNRESULTATE
Omdat ons die dieet aanpas by jou persoonlike lewenswyse, geld dit vir die res van jou lewe en word dit ‘n permanente oplossing.
Dit is dus positiewe gewigsbeheer!

‘n Opname onder pasiënte wat reeds meer as een jaar vantevore die DIEET-PROGRAM voltooi het, het getoon dat 94% van hulle nóg meer verloor het, óf nie meer as 3kg opgetel het nie.

Your health is your future – Invest in it wisely.